ONZE VIJVER EN TUIN

donderwolk-1

donderwolk-2

een geweldige donderwolk levert een prachtig gezicht over het groninger landschap

Dit jaar heb ik weer tijd om beter met de tuin bezig te zijn na 7 jaar aan de Nijmeegse 4-daagse te hebben meegedaan. Daardoor was er nu de mogelijkheid om aan de (landelijke) open tuinen dagen van Groei & Bloei mee te doen (dat vond ik geslaagde dagen) en om daarna de website eindelijk bij te werken.

Als je een tuin aanlegd doe je dat over het algemeen voor het leven, althans daar ga je meestal van uit. Dan blijkt ineens dat de planten toch meer of minder groeien dan je verwacht, en moet er worden uitgedund of gesnoeid of bijgeplant of toch naar betere vervangers gekeken worden. Eveneens gaan er planten dood. Zo ook al een paar keer met de rhododendrons. Denk je dat ze net een beetje leuk aanslaan, begeven ze het door droogte of door ziekte, en kan je de ontstane gaten weer opvullen. Ze krijgen nog 1x een kans en anders zijn de rhododendrons exit.
Je blijft dus lekker bezig.

Omdat er nog (genoeg) ruimte is om te 'ontginnen' heb ik de moestuin vergroot en 2/3 gedeelte daarvan als heidetuin ingericht. De hoek ernaast is tussen de bestaande rozenstruiken (bottels waren voor de zaadwinning voor rozenonderstammen) her en der beplant met sparren.

Niets van deze web-site mag worden gebruikt voor wat voor doeleinden dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de ontwerper van deze site.