GENEALOGIE/PARENTEEL

ALLE FAMILIES KLOOSTERHUIS

De gegevens van 'mijn' tak Kloosterhuis heb ik grotendeels van de heer Jager. Voor de gegevens van wat ik de Kloosterman/huis-Waanders tak noem kunt u ook naar hun website. De tak RK-namen Guus Kloosterhuis is grotendeels afkomsting van Guus Kloosterhuis. De gegevens van de tak H(indrik) Kloosterhuis heb ik uit het tijdschrift Gruoninga. Alle gegevens van de overige takken Kloosterhuis heb ik van internet gehaald, dus daar zullen echt wel fouten/onjuistheden in voorkomen. Ondertussen heb ik van alle takken ook al veel gegevens uit het Groninger Archief en uit het archief van Scheemda gehaald/gecontroleerd.

Heeft u/heb jij gegevens om de stamboom van welke tak Kloosterhuis dan ook, aan te vullen/te corrigeren, dan graag mailen.
De gegevens moeten wel van een uittreksel, pas/identificatie-bewijs, trouwboekje komen om (verdere) fouten zoals Jakoba in plaats van Jacoba, te voorkomen. Daarom graag de volledige (doop) namen en niet de roepnamen (als die anders zijn).

Ondertussen heb ik al veel gegevens van anderen gekregen. Soms maar kleine correcties of aanvullingen, maar ook wel andere leuke verhalen. Geweldig die contacten met anderen.

Alle nakomelingen van de oudst bekende (=stam)vader hebben een nummer.
De Stamvader zelf heeft nummer 1
1 cijfer wil dan ook zeggen de eerste generatie.
Voor ieder jongere generatie wordt een cijfer aan het bestaande toegevoegd.
Een nummer met 5 cijfers, b.v 1.1.3.5.4 wil dus zeggen dat dit een kind is van 1.1.3.5 en dat de grootvader 1.1.3 is.
Is uw nummer bekend dan krijgen uw kinderen uw nummer aangevuld met het cijfer 1 voor het eerste kind en een 2 voor het tweede kind, enz.

Niets van deze web-site mag worden gebruikt voor wat voor doeleinden dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de ontwerper van deze site.